malheureuse w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła malheureuse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.malheur|eux (malheureuse) [maløʀø, øz] PRZYMIOT.

II.malheur|eux (malheureuse) [maløʀø, øz] RZECZOW. m (ż)

III.malheur|eux (malheureuse) [maløʀø, øz]

Tłumaczenia dla hasła malheureuse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
malheureux/-euse m/ż

malheureuse w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła malheureuse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.malheureux (-euse) [maløʀø, -øz] PRZYMIOT.

II.malheureux (-euse) [maløʀø, -øz] RZECZOW. m, f

Tłumaczenia dla hasła malheureuse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

malheureuse Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文