shame w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła shame w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

2. shame (disgrace):

la honte! inf

3. shame (pity):

it is a shame that
+ subj it seems a shame
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła shame w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

shame w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła shame w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła shame w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

shame Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文