by w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła by w angielski»francuski słowniku

1. by (showing agent, result):

2. by (through the means of):

I.swear by CZASOW. [Brit swɛː -, Am swɛr -] inf (swear by [sth/sb])

by-election [Brit ˈbʌɪəˌlɛkʃ(ə)n, Am ˈbaɪəˌlɛkʃən] RZECZOW. Brit

I.put by CZASOW. [Brit pʊt -, Am pʊt -] Brit (put [sth] by, put by [sth])

by w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła by w angielski»francuski słowniku

Zobacz też come across

by Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

peu à peu
do as you would be done by Brit prov

by Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

by z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła by w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文