semaine w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła semaine w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. semaine (de calendrier):

Tłumaczenia dla hasła semaine w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
midweek return Brit RAIL

semaine w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła semaine w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła semaine w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
a week ago (this) [or a week last ...] Friday
a week (on) ...

semaine Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

a week ago (this) [or a week last ...] Friday
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文