four w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła four w angielski»francuski słowniku

four-by-four [Brit ˌfɔːbʌɪˈfɔː, Am ] RZECZOW. MOTOR

four w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła four w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też eight

Tłumaczenia dla hasła four w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

four Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

a four-/six-pack
un pack de 4/6

four z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła four w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文