make w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła make w angielski»francuski słowniku

II.make <prét, part passé made> [Brit meɪk, Am meɪk] CZASOW. przech.

1. make (create):

faire B à partir de A

2. make (cause to be or become, render):

3. make (cause to do):

5. make (turn into):

8. make (reach, achieve):

9. make (estimate, say):

III.make <prét, part passé made> [Brit meɪk, Am meɪk] CZASOW. nieprzech.

2. make (move) → make after

to be on the make inf (gen)

Zobacz też make for, make after, make towards

I.make towards CZASOW. [Brit meɪk -, Am meɪk -] (make towards [sth/sb])

I.make at CZASOW. [Brit meɪk -, Am meɪk -] (make at [sb])

I.make do CZASOW. [Brit meɪk -, Am meɪk -] (make do)

II.make do CZASOW. [Brit meɪk -, Am meɪk -] (make [sth] do)

II.make up CZASOW. [Brit meɪk -, Am meɪk -] (make up [sth], make [sth] up)

I.make-believe RZECZOW. [Brit ˈmeɪkbɪliːv, Am ˈmeɪkbəˌliv]

II.make-believe PRZYMIOT. [Brit ˈmeɪkbɪliːv, Am ˈmeɪkbəˌliv]

II.make out CZASOW. [Brit meɪk -, Am meɪk -] (make out [sth], make [sth] out)

III.make out CZASOW. [Brit meɪk -, Am meɪk -] (make oneself out to be)

I.make good CZASOW. [Brit meɪk -, Am meɪk -] (make good)

II.make good CZASOW. [Brit meɪk -, Am meɪk -] (make good [sth])

make w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła make w angielski»francuski słowniku

1. make (do):

make Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文