front w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła front w angielski»francuski słowniku

1. front (forward facing area):

2. front (furthest forward part):

front bench [Brit, Am ˈˌfrənt ˈbɛntʃ] RZECZOW. Brit POL U

I.front end [Brit frʌnt ˈɛnd, Am frən(t) ˈɛnd] INFOR RZECZOW. a. front end processor

II.front end [Brit frʌnt ˈɛnd, Am frən(t) ˈɛnd] INFOR PRZYMIOT. attr

front w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła front w angielski»francuski słowniku

front Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

front z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła front w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文