salle w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła salle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. salle (pièce):

2. salle (spectateurs):

drill hall Brit
cinema Brit
salle de police MILIT
salle de régie CINE, THEAT
cinema Brit
theatre Brit
theatre Brit
cinemas Brit

arrière-salle <pl arrière-salles> [aʀjɛʀsal] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła salle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

salle w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła salle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. salle (pièce):

Tłumaczenia dla hasła salle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

salle Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文