office w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła office w angielski»francuski słowniku

I.office [Brit ˈɒfɪs, Am ˈɔfɪs, ˈɑfɪs] RZECZOW.

1. office (room or place of work):

2. office (position):

to stand Brit or run Am for office

office w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła office w angielski»francuski słowniku

office Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

office Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文