side w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła side w angielski»francuski słowniku

1. side (part):

side w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła side w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła side w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

side Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

côte ż à côte

side z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文