médaille w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła médaille w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.médaillé (médaillée) [medaje] CZASOW. pp

médaillé → médailler

II.médaillé (médaillée) [medaje] PRZYMIOT.

III.médaillé (médaillée) [medaje] RZECZOW. m (ż)

Zobacz też médailler

médailler [medaje] CZASOW. przech.

Tłumaczenia dla hasła médaille w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

médaille w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła médaille w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.médaillé(e) [medaje] PRZYMIOT.

II.médaillé(e) [medaje] RZECZOW. m(ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła médaille w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

médaille Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文