prize-winning w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła prize-winning w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła prize-winning w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.médaillé (médaillée) [medaje] CZASOW. pp

médaillé → médailler

II.médaillé (médaillée) [medaje] PRZYMIOT.

III.médaillé (médaillée) [medaje] RZECZOW. m (ż)

Zobacz też médailler

prize-winning w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文