eux w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła eux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

4. eux (après une préposition):

chez-eux <pl chez-eux> [ʃezø] RZECZOW. m inf

eux-mêmes [ømɛm] ZAIMEK OSOBOWY

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
dustman Brit
bin man Brit

Tłumaczenia dla hasła eux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

eux w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła eux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

eux [ø] ZAIMEK pers, pl m ou mixte

Zobacz też lui

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła eux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

eux Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

il y a du tirage entre eux inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文