our w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła our w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

our CZŁ. OKR. In French, determiners agree in gender and number with the noun they qualify. So our is translated by notre + masculine or feminine singular noun (notre chien, notre maison) and nos + plural noun (nos enfants).
When our is stressed, à nous is added after the noun: our house = notre maison à nous.
For our used with parts of the body .
:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła our w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

our w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła our w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła our w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

our Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文