crossed w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła crossed w angielski»francuski słowniku

1. cross (go across):

Zobacz też heart

1. heart ANAT (of human, animal):

2. heart (site of emotion, love, sorrow etc):

3. heart (innermost feelings, nature):

+ subj in my heart (of hearts)

cyclo-cross [Brit ˈsʌɪkləʊkrɒs, Am ˈsaɪkloʊkrɔs] RZECZOW.

I.cross off CZASOW. [Brit krɒs -, Am krɔs -] (cross [sth/sb] off, cross off [sth/sb])

crossed w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła crossed w angielski»francuski słowniku

II.cross <-er, -est> [krɒs, Am krɑ:s] PRZYMIOT.

crossed Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

crossed z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文