doubler w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła doubler w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła doubler w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to double for sb CINE, THEAT

doubler w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła doubler w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.doubler [duble] CZASOW. nieprzech. (être multiplié par deux)

Tłumaczenia dla hasła doubler w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
doubler Belg

doubler Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文