langues w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła langues w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. langue LING:

Zobacz też sept, chat2, chat1

sept <pl sept> [sɛt] PRZYMIOT. inv ZAIMEK RZECZOW. m

abaisse-langue <pl abaisse-langue, abaisse-langues> [abɛslɑ̃ɡ] RZECZOW. m

langue-de-chat <pl langues-de-chat> [lɑ̃ɡdəʃa] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła langues w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

langues w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła langues w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

langue-de-chat <langues-de-chat> [lɑ̃gdəʃa] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła langues w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

langues Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

langues Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文