jouer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła jouer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. jouer:

jouer JEUX, SPORT, HIPPISME match, jeu, partie

3. jouer:

jouer CINE, THEAT personne: pièce

III.jouer de CZASOW. przech. obj.indir.

2. jouer:

à toi de jouer! lit
à toi de jouer! fig
bien joué! fig

7. jouer (intervenir):

Zobacz też tableau, souris, scène, pendable, fille

tableau <pl tableaux> [tablo] RZECZOW. m

9. tableau THEAT:

tableau de bord MOTOR
tableau de bord AVIAT, CHEMDFER

souris <pl souris> [suʀi] RZECZOW. ż

3. scène (activité théâtrale):

3. fille (prostituée):

fille dated
fille de joie dated
fille à matelots dated
fille perdue dated
fille publique dated, fille des rues dated
fille à soldats dated
fille soumise dated
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła jouer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

jouer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła jouer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła jouer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

jouer Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

jouer au(x) gendarme(s) et au(x) voleur(s)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文