qu'elle w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła qu'elle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. elle (sujet):

3. elle (après une préposition):

chez-elle <pl chez-elle> [ʃezɛl] RZECZOW. m inf

elle-même <pl elles-mêmes> [ɛlmɛm] ZAIMEK OSOBOWY ż

1. elle-même (personne):

2. elle-même (objet, idée, concept):

Tłumaczenia dla hasła qu'elle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

qu'elle w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła qu'elle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też lui, il

Zobacz też lui-même

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła qu'elle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

qu'elle Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文