nice w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła nice w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. nice (enjoyable, pleasant):

il y en a qui ont de la veine! inf

nice-looking [Brit nʌɪsˈlʊkɪŋ, Am ˌnaɪsˈlʊkɪŋ] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła nice w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
a nice man Brit
nice one! inf

nice w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła nice w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła nice w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
joli(e)

nice Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文