sois w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sois w francuski»angielski słowniku

1. soi (personne):

2. soi (objet, concept, idée):

soi-même [swamɛm] ZAIMEK OSOBOWY

bien-être [bjɛ̃nɛtʀ] RZECZOW. m

non-être <pl non-être> [nɔnɛtʀ] RZECZOW. m

mieux-être <pl mieux-être> [mjøzɛtʀ] RZECZOW. m

mal-être <pl mal-être> [malɛtʀ] RZECZOW. m

sois w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sois w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sois subj prés de être

Zobacz też être

IV.être [ɛtʀ] irr RZECZOW. m

IV.être [ɛtʀ] irr RZECZOW. m

bien-être [bjɛ̃nɛtʀ] RZECZOW. m sans pl

I.soi-disant [swadizɑ̃] PRZYMIOT. inv, antéposé

II.soi-disant [swadizɑ̃] PRZYSŁ.

quant-à-soi [kɑ̃taswa] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła sois w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sois Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

qui que tu sois (subj)
non que je sois triste (subj) , mais ...

sois Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文