soixante-dix w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła soixante-dix w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła soixante-dix w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

seventy [Brit ˈsɛv(ə)nti, Am ˈsɛvən(t)i] RZECZOW. PRZYMIOT.

seventies [Brit ˈsɛv(ə)ntɪz, Am ˈsɛvn(t)iz] RZECZOW. npl

1. score SPORT:

soixante-dix w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła soixante-dix w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też cinquante, cinq

I.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] PRZYMIOT.

II.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] RZECZOW. m inv

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYMIOT.

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. ż (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYSŁ.

Tłumaczenia dla hasła soixante-dix w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też eight

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文