composé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła composé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.composé (composée) [kɔ̃poze] CZASOW. pp

composé → composer

II.composé (composée) [kɔ̃poze] PRZYMIOT.

III.composé (composée) [kɔ̃poze] PRZYMIOT.

Zobacz też composer

II.composer [kɔ̃poze] CZASOW. form nieprzech. (trouver un compromis)

II.composer [kɔ̃poze] CZASOW. form nieprzech. (trouver un compromis)

Tłumaczenia dla hasła composé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

composé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła composé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

composé(e) [kɔ̃poze] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła composé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

composé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文