together w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła together w angielski»francuski słowniku

I.together [Brit təˈɡɛðə, Am təˈɡɛðər] PRZYSŁ. Together in its main adverbial senses is almost always translated by ensemble.
together frequently occurs as the second element in certain verb combinations ( get together, pull together, put together, tie together etc.). For translations for these, see the appropriate verb entry ( get together, pull together, tie together etc.).
For examples and further uses, see the entry below.

1. together (as a pair or group):

II.together [Brit təˈɡɛðə, Am təˈɡɛðər] PRZYMIOT. inf

Zobacz też tie together, pull together, get together

I.tie together CZASOW. [Brit tʌɪ -, Am taɪ -] (tie together)

II.tie together CZASOW. [Brit tʌɪ -, Am taɪ -] (tie [sth] together, tie together [sth])

I.stitch together CZASOW. [Brit stɪtʃ -, Am stɪtʃ -] (stitch [sth] together) lit

II.throw together CZASOW. [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -] (throw [sth] together)

I.tie together CZASOW. [Brit tʌɪ -, Am taɪ -] (tie together)

II.tie together CZASOW. [Brit tʌɪ -, Am taɪ -] (tie [sth] together, tie together [sth])

get-together [Brit ˈɡɛttəɡɛðə, Am ˈɡɛt təˌɡɛðər] RZECZOW.

I.bring together CZASOW. [Brit brɪŋ -, Am brɪŋ -] (bring together [sth/sb], bring [sth/sb] together)

I.gather together CZASOW. [Brit ˈɡaðə -, Am ˈɡæðər -] (gather together) family, people (gather [sth] together, gather together [sth])

together w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła together w angielski»francuski słowniku

together Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

ajouter 3 à 4

together Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła together w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文