able w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła able w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

able [Brit ˈeɪb(ə)l, Am ˈeɪbəl] PRZYMIOT. To be able to meaning can is usually translated by the verb pouvoir: I was not able to go = je ne pouvais pas y aller; I was not able to help him = je ne pouvais pas l'aider. The main exception to this occurs when to be able to implies the acquiring of a skill, when savoir is used: he's nine and he's still not able to read = il a neuf ans et il ne sait toujours pas lire.
For more examples and other uses, see the entry below.

get-at-able [Brit ɡɛtˈatəb(ə)l, Am ɡɛdˈædəb(ə)l] PRZYMIOT. inf

unget-at-able [Brit ʌnɡɛtˈatəb(ə)l, Am ˌənˌɡɛdˈædəb(ə)l] PRZYMIOT. inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła able w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

able w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła able w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła able w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

able Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文