sleep w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sleep w angielski»francuski słowniku

1. sleep:

II.sleep <prét, part passé slept> [Brit sliːp, Am slip] CZASOW. przech.

III.sleep <prét, part passé slept> [Brit sliːp, Am slip] CZASOW. nieprzech.

I.sleep on CZASOW. [Brit sliːp -, Am slip -] (sleep on)

sleep w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sleep w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła sleep w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sleep Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文