réveillé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła réveillé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

réveille-matin <pl réveille-matin, réveille-matins> [ʀevɛjmatɛ̃] RZECZOW. m

2. réveiller (ranimer):

to bring [sb] round Brit

Zobacz też chat2, chat1

Tłumaczenia dla hasła réveillé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

réveillé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła réveillé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.réveiller [ʀeveje] CZASOW. zwrotny se réveiller

Tłumaczenia dla hasła réveillé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
wake up a. fig

réveillé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文