my w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła my w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.my [Brit mʌɪ, Am maɪ] CZŁ. OKR. In French, determiners agree in gender and number with the noun that follows. So my is translated by mon + masculine singular noun (mon chien), ma + feminine singular noun (ma maison) BUT by mon + feminine noun beginning with a vowel or mute h (mon assiette) and by mes + plural noun (mes enfants).
When my is stressed, à moi is added after the noun: my house = ma maison à moi.
For my used with parts of the body see the Usage Note .

beggar-my-neighbour [Brit ˌbɛɡəmʌɪˈneɪbə, Am ˌbɛɡərmaɪˈneɪbər] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła my w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

my w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła my w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła my w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

my Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文