takes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła takes w angielski»francuski słowniku

II.take <prét took, part passé taken> [Brit teɪk, Am teɪk] CZASOW. przech.

4. take (carry along):

9. take (accept):

10. take (require) activity, course of action:

III.take <prét took, part passé taken> [Brit teɪk, Am teɪk] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też prisoner, hostage, drug

prisoner [Brit ˈprɪz(ə)nə, Am ˈprɪz(ə)nər] RZECZOW.

prisonnier/-ière m/ż
détenu/-e m/ż

hostage [Brit ˈhɒstɪdʒ, Am ˈhɑstɪdʒ] RZECZOW.

II.drug <part prés drugging; prét, part passé drugged> [Brit drʌɡ, Am drəɡ] CZASOW. przech.

I.take back CZASOW. [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take [sth] back, take back [sth])

II.take back CZASOW. [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take [sb] back) (cause to remember)

III.take back CZASOW. [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take [sb/sth] back, take back [sb/sth]) (accept again)

III.take off CZASOW. [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take [sth] off, take off [sth])

IV.take off CZASOW. [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take [sb] off, take off [sb])

II.take on CZASOW. [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take [sb/sth] on, take on [sb/sth])

II.take out CZASOW. [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take [sb/sth] out, take out [sb/sth])

I.take down CZASOW. [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take [sth] down, take down [sth])

I.take hold CZASOW. [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take hold)

I.take up CZASOW. [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take up) (continue story etc)

takes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła takes w angielski»francuski słowniku

takes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

resquilleur (-euse)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文