dur w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

12. dur:

dur, dur! inf

II.dur (dure) [dyʀ] RZECZOW. m (ż)

III.dur (dure) [dyʀ] PRZYSŁ.

Zobacz też noyau, fer, détente, dent

noyau <pl noyaux> [nwajo] RZECZOW. m

fer de lance lit, fig

1. dent:

dent ANAT, ZOOL
montrer les dents lit, fig

2. dent:

Tłumaczenia dla hasła dur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

dur w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

III.dur(e) [dyʀ] RZECZOW. m(ż)

Tłumaczenia dla hasła dur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

dur Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文