pick w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pick w angielski»francuski słowniku

2. pick (poke) → pick at

Zobacz też pick at, pick over

I.pick out CZASOW. [Brit pɪk -, Am pɪk -] (pick [sb/sth] out, pick out [sb/sth])

Zobacz też pick on

I.pick on CZASOW. [Brit pɪk -, Am pɪk -] (pick on [sb]) (harass, single out)

I.pick over CZASOW. [Brit pɪk -, Am pɪk -] (pick [sth] over, pick over [sth])

II.pick up CZASOW. [Brit pɪk -, Am pɪk -] (pick [sb/sth] up, pick up [sb/sth])

III.pick up CZASOW. [Brit pɪk -, Am pɪk -] (pick [sth] up, pick up [sth])

IV.pick up CZASOW. [Brit pɪk -, Am pɪk -] (pick [sb] up, pick up [sb])

I.pick off CZASOW. [Brit pɪk -, Am pɪk -] (pick [sb] off, pick off [sb]) (kill)

II.pick off CZASOW. [Brit pɪk -, Am pɪk -] (pick [sth] off, pick off [sth])

pick w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pick w angielski»francuski słowniku

pick Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文