wrong w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła wrong w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. wrong (incorrect):

2. wrong (reprehensible, unjust):

il n'y a pas de mal à qc

3. wrong (mistaken):

4. wrong (not as it should be):

wrong → stick

Zobacz też stick

III.stick <prét, part passé stuck> [Brit stɪk, Am stɪk] CZASOW. przech.

IV.stick <prét, part passé stuck> [Brit stɪk, Am stɪk] CZASOW. nieprzech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła wrong w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

wrong w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła wrong w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła wrong w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

wrong Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to rub sb (up Aus, Brit) the wrong way
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文