thinking w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła thinking w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.thinking [Brit ˈθɪŋkɪŋ, Am ˈθɪŋkɪŋ] RZECZOW.

II.thinking [Brit ˈθɪŋkɪŋ, Am ˈθɪŋkɪŋ] PRZYMIOT.

critical thinking [ˌkrɪtɪk(ə)l ˈθɪŋkɪŋ, Amˌkrɪdəkəl ˈθɪŋkɪŋ] RZECZOW.

wishful thinking [Brit ˌwɪʃfəl ˈθɪŋkɪŋ, ˌwɪʃfʊl ˈθɪŋkɪŋ] RZECZOW.

II.think <prét, part passé thought> [Brit θɪŋk, Am θɪŋk] CZASOW. przech.

1. think (hold view, believe):

2. think (imagine):

3. think (have thought, idea):

III.think <prét, part passé thought> [Brit θɪŋk, Am θɪŋk] CZASOW. nieprzech.

1. think (engage in thought):

Tłumaczenia dla hasła thinking w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

thinking w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła thinking w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła thinking w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

thinking Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文