‘can w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘can w angielski»francuski słowniku

can1 <prétcond could, nég au prés cannot, can't> [Brit kan, kən, Am kæn] CZASOW. modal

1. can (expressing possibility):

+ subj could be inf

3. can (when making requests):

II.can2 <part prés canning; prét, part passé canned> [Brit kan, Am kæn] CZASOW. przech.

‘can w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘can w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też may, may

Tłumaczenia dla hasła ‘can w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

‘can Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

you can bet your boots [or ass Am ] that ... inf
can I bother you for a favour? Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文