week-end w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła week-end w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

week-end <pl week-ends>, weekend <pl weekends> [wikɛnd] RZECZOW. m

pasc|al1 (pascale) <mpl pascals ou pascaux> [paskal, o] PRZYMIOT. REL

Pentecôte [pɑ̃tkot] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła week-end w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.weekend [Brit wiːkˈɛnd, ˈwiːkɛnd, Am ˈwikˌɛnd] RZECZOW.

II.weekend [Brit wiːkˈɛnd, ˈwiːkɛnd, Am ˈwikˌɛnd] CZASOW. nieprzech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

week-end w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła week-end w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

week-end <week-ends> [wikɛnd] RZECZOW. m

bon(ne) <meilleur> [bɔ̃, bɔn] PRZYMIOT. antéposé

Tłumaczenia dla hasła week-end w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zwroty:

to break one's back [or ass Am ] inf
to break the back of sth Aus, Brit

3. over (across):

III.over [ˈəʊvəʳ, Am ˈoʊvɚ] PRZYMIOT. inv

Zobacz też under

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文