mer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. mer (étendue d'eau):

mer-mer [mɛʀmɛʀ] PRZYMIOT. inv

mer-air [mɛʀɛʀ] PRZYMIOT. inv

sol-mer [sɔlmɛʀ] PRZYMIOT. inv

air-mer [ɛʀmɛʀ] PRZYMIOT. inv

mer-sol [mɛʀsɔl] PRZYMIOT. inv

Tłumaczenia dla hasła mer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

mer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. mer (étendue d'eau, littoral):

Tłumaczenia dla hasła mer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

mer Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

mer z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文