au-dessus w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła au-dessus w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. au-dessus (plus haut que):

2. au-dessus (supérieur à):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła au-dessus w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

supernormal [Brit suːpəˈnɔːm(ə)l, Am ˌsupərˈnɔrməl] PRZYMIOT.

overmantel [Brit ˈəʊvəmant(ə)l, Am ˈoʊvərˌmæn(t)l] RZECZOW.

Munro [Brit mʌnˈrəʊ] RZECZOW. (in mountaineering)

I.overbid RZECZOW. [Brit ˈəʊvəbɪd, Am ˈoʊvərˌbɪd]

II.overbid <part prés overbidding; prét, part passé overbid> CZASOW. przech. [Brit əʊvəˈbɪd, Am ˌoʊvərˈbɪd]

III.overbid <part prés overbidding; prét, part passé overbid> CZASOW. nieprzech. [Brit əʊvəˈbɪd, Am ˌoʊvərˈbɪd]

I.overhead [Brit ˈəʊvəhɛd, Am ˈoʊvərˌhɛd] RZECZOW. Am

III.overhead [Brit ˈəʊvəhɛd, Am ˈoʊvərˌhɛd] PRZYMIOT.

IV.overhead [Brit ˈəʊvəhɛd, Am ˈoʊvərˌhɛd] PRZYSŁ. [Brit əʊvəˈhɛd, Am ˌoʊvərˈhɛd]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

au-dessus w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła au-dessus w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła au-dessus w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.upstairs [ˌʌpˈsteəz, Am -ˈsterz] RZECZOW. no pl

III.above [əˈbʌv] PRZYMIOT. (previously mentioned)

au-dessus Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文