généraux w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła généraux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.génér|al (générale) <mpl généraux> [ʒeneʀal, o] PRZYMIOT.

2. général (d'ensemble):

IV.génér|al (générale) <mpl généraux> [ʒeneʀal, o]

air chief marshal Brit
general Am
brigadier Brit
air commodore Brit
air marshal Brit
air vice marshal Brit
major general Am
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła généraux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

généraux w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła généraux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

général <-aux> [ʒeneʀal, o] RZECZOW. m

général(e) <-aux> [ʒeneʀal, o] PRZYMIOT.

président-directeur général (présidente-directrice générale) <présidents-directeurs généraux> [pʀezidɑ̃diʀɛktœʀʒeneʀal] RZECZOW. m, f

Tłumaczenia dla hasła généraux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

généraux Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

généraux Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

généraux z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文