view w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła view w angielski»francuski słowniku

1. view:

vue ż
vue ż
to take the long(-term)/short(-term) view of sth

2. view (field of vision, prospect):

view lit, fig
vue ż
to keep sth in view lit, fig

3. view (personal opinion, attitude):

1. view:

view w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła view w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła view w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

view Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文