programme w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła programme w angielski»francuski słowniku

I.programme Brit, program Am [Brit ˈprəʊɡram] RZECZOW.

II.programme Brit, program Am [Brit ˈprəʊɡram] CZASOW. przech. (set)

programme w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła programme w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.programme [ˈprəʊgræm, Am ˈproʊ-] Am, Aus RZECZOW.

II.programme <-mm-> [ˈprəʊgræm, Am ˈproʊ-] Am, Aus CZASOW. przech.

television program RZECZOW. Am, Aus, television programme RZECZOW. Brit

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła programme w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

programme Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

programme Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła programme w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文