développement w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła développement w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

développement [devlɔpmɑ̃] RZECZOW. m

co-développement [kodevlɔpmɑ̃] RZECZOW. m

sous-développement <pl sous-développements> [sudevlɔpmɑ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła développement w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

développement w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła développement w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

développement [devlɔpmɑ̃] RZECZOW. m

sous-développement <sous-développements> [sudev(ə)lɔpmɑ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła développement w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

développement Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

développement Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła développement w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文