each w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła each w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.each [Brit iːtʃ, Am itʃ] CZŁ. OKR. When used as a determiner each is translated by chaque when an object or person is singled out: each document was examined = chaque document a été examiné. Tout/toute and tous les/toutes les are also used to express each and every: each passport must be checked = chaque passeport or tout passeport doit être contrôlé.
When used as a pronoun each (= each one) is almost always translated by chacun/chacune. For examples and exceptions see below.

chacun/-e m/ż

Tłumaczenia dla hasła each w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

each w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła each w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła each w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

each Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文