manquer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła manquer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. manquer (ne pas atteindre, ne pas voir):

II.manquer à CZASOW. przech. obj.indir.

III.manquer de CZASOW. przech. obj.indir.

1. manquer (avoir en quantité insuffisante):

2. manquer (toujours à la forme négative):

1. manquer (faire défaut):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła manquer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

manquer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła manquer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła manquer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

manquer Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文