running w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła running w angielski»francuski słowniku

II.running [Brit ˈrʌnɪŋ, Am ˈrənɪŋ] PRZYMIOT.

running w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła running w angielski»francuski słowniku

1. run (move fast using feet):

running Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

running Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła running w francuski»angielski słowniku

running z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文