l'aide w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'aide w francuski»angielski słowniku

I.aide [ɛd] RZECZOW. mf (dans un travail)

1. aide (secours):

à l'aide!

2. aide (en argent):

aide un pays)
home help Brit
home help Brit

Zobacz też Aide au retour, Aide française

1. aider (prêter son concours à):

aide-mécanicien <pl aides-mécaniciens> [ɛdmekanisjɛ̃] RZECZOW. m

aide-mémoire <pl aide-mémoire, aide-mémoires> [ɛdmemwaʀ] RZECZOW. m

aide-électricien <pl aides-électriciens> [ɛdelɛktʀisjɛ̃] RZECZOW. m

aide-soignant (aide-soignante) <pl aides-soignants, aides-soignantes> [ɛdswaɲɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m (ż)

aide-anesthésiste <pl aides-anesthésistes> [ɛdanɛstezist] RZECZOW. mf

aide-éduca|teur (aide-éducatrice) <pl aides-éducateurs, aides-éducatrices> [ɛdedykatœʀ, tʀis] RZECZOW. m (ż)

aide-bibliothécaire <pl aides-bibliothécaires> [ɛdbiblijɔtekɛʀ] RZECZOW. mf

aide-cuisin|ier (aide-cuisinière) <pl aides-cuisiniers, aides-cuisinières> [ɛdkɥizinje, ɛʀ] RZECZOW. m (ż)

l'aide w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'aide w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.aide [ɛd] RZECZOW. mf (assistant)

aide-soignant(e) <aides-soignants> [ɛdswaɲɑ̃t] RZECZOW. m(ż)

aide-ménagère <aides-ménagères> [ɛdmenaʒɛʀ] RZECZOW. ż

aide-mémoire [ɛdmemwaʀ] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła l'aide w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'aide Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

l'aide Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文