those w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła those w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też that

II.that <pl those> ZAIMEK dem [Brit ðat, Am ðæt]

2. that (the thing or person observed or mentioned):

III.that ZAIMEK rel [Brit ðat, ðət, Am ðæt]

1. that (to the extent shown):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła those w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

those w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła those w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też that

1. that (sth shown):

Tłumaczenia dla hasła those w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

those Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文