fichue w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fichue w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fichu → ficher

3. fichu (fait):

Zobacz też ficher

5. ficher (mettre) inf:

to can sb Am inf

Tłumaczenia dla hasła fichue w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fichue w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fichue w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fichu part passé de ficher

II.fichu(e) [fiʃy] PRZYMIOT. inf

Zobacz też ficher2, ficher1

I.ficher1 [fiʃe] CZASOW. przech. part passé: fichu inf

II.ficher1 [fiʃe] CZASOW. zwrotny part passé: fichu inf

Tłumaczenia dla hasła fichue w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fichue Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be a write-off Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文