write-off w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła write-off w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

write-off [Brit ˈrʌɪtɒf, Am ˈraɪd ˌɔf] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła write-off w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

récupérable [ʀekypeʀabl] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

write-off w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła write-off w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła write-off w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

irrécupérable [iʀekypeʀabl] PRZYMIOT.

fichu part passé de ficher

II.fichu(e) [fiʃy] PRZYMIOT. inf

Zobacz też ficher2, ficher1

I.ficher1 [fiʃe] CZASOW. przech. part passé: fichu inf

II.ficher1 [fiʃe] CZASOW. zwrotny part passé: fichu inf

write-off Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文