capital w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła capital w angielski»francuski słowniku

I.capital [Brit ˈkapɪt(ə)l, Am ˈkæpədl] RZECZOW.

II.capital [Brit ˈkapɪt(ə)l, Am ˈkæpədl] PRZYMIOT.

capital w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła capital w angielski»francuski słowniku

capital Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文