world w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła world w angielski»francuski słowniku

1. world (planet):

2. world (group of people):

4. world (person's environment):

Zobacz też oyster

world w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła world w angielski»francuski słowniku

Zwroty:

world Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

world Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文